Je viacero spôsobov, ako si kúpiť umelecké dielo v našom internetovom obchode:

 • mailom na
  umenie (zav.) adorno.sk
 • telefonicky na
  0902 532 172 (J. Jurík)
 • SMS na 0902 532 172
 • Vždy je nevyhnutné uviesť kód diela a Vaše kontaktné a fakturačné údaje ako meno, adresa, telefonický a mailový kontakt, prípadne aj IČO a DIČ. Následne Vám bude na zadaný e-mail doručená výzva k úhrade a ďalšie informácie.

  O Adorne

  Obchodná filozofia

  Snažíme sa pre Vás vyberať hodnotnejšie obrazy od slovenských umelcov. Ich prezentácia je zdarma. Vkus v umení je silnou individuálnou záležitosťou a preto Vám nepodsúvame žiadne dielo. Boli by sme radi, aby ste si svoje diela našli vlastným srdcom. Budeme radi, ak už samotné prezeranie našej stránky bude pre Vás estetickým zážitkom. Ivestícia do umenia je jedna z najperspektívnejších foriem uchovania a zúročenia hodnôt.

  Dôveryhodnosť

  Vzhľadom na systém nášho fungovania je dôležité, aby platba za dielo bola najprv uhradená v plnej výške. V prípade pochybností možno platbu zrealizovať prostredníctvom notárskej úschovy: finančná čiastka za dielo bude uložená v notárskej kancelárii, ktorú si sami vyberiete alebo Vám ju môžeme sprostredkovať. Po získaní zásielky s dielom budú peniaze z notárskej kancelárie vyplatené na náš účet. Ak by ste sa rozhodli pre tento spôsob platby, je potrebné nás na to upozorniť prostredníctvom mailu alebo telefonicky, aby sme Vám mohli zaslať podklady potrebné pre spísanie notárskej zápisnice.